Wat is Conversie

In de online marketing wereld betekent een conversie dat een bezoeker op één van je website pagina's een gewenste actie onderneemt. Als je bijvoorbeeld een landingspagina maakt voor een contentaanbieding, vindt de conversie plaats zodra een bezoeker van je landingspagina op 'downloaden' klikt. 

Wat is conversie

Andere voorbeelden van conversies zijn:

- Inschrijven voor een nieuwsbrief.
- Een aankoop doen.
- Een afspraak maken.
- Een bepaalde tijd op een pagina blijven.
- Meer informatie aanvragen.

Je zou een conversie ook kunnen omschrijven als het doel dat je voor een bepaalde pagina voor ogen hebt. Voordat je een pagina maakt, is het altijd belangrijk om het doel vast te stellen. Met een duidelijk doel ben je in staat om je pagina's te blijven verbeteren.

Micro vs. macro conversies

Het kan nuttig zijn om onderscheid te maken tussen micro en macro conversies. Hierbij is de macro conversie de belangrijkste conversie. Dus de actie de je als einddoel voor ogen hebt. Bij een webshop is dit een aankoop.

Een micro conversie is een conversie die op termijn bijdraagt aan het behalen van een macro conversie. Voor diezelfde webshop kan dit bijvoorbeeld een inschrijving voor de nieuwsbrief zijn. Micro en macro conversies worden ook wel zachte en harde conversies genoemd.

Conversie optimalisatie

Pagina's verbeteren met het oog op conversie noemen we conversie optimalisatie. Er zijn verschillende technieken om dit te doen. A/B testing is hier een voorbeeld van. 

Het is in ieder geval belangrijk om data over conversies altijd te blijven meten.

Conversie meten in HubSpot

Hoe je conversies meet, hangt uiteraard af van het doel dat je voor je pagina's voor ogen hebt. Bij het beoefenen van inbound marketing heeft de conversie vaak te maken met het invullen van een formulier. In dat geval kan je de conversies van elke pagina gemakkelijk meten in HubSpot. 

Je doet dit door op een pagina te klikken en vervolgens naar 'performance' te gaan. Onder 'sources' vind je vervolgens 'submissions'. Als het doel van je pagina is om iemand een formulier in te laten vullen, geeft dat het aantal conversies per pagina aan.

Conversie meten in HubSpot

Om het aantal conversies van pagina op een representatieve manier te kunnen vergelijken met andere pagina's, moet je ook altijd naar het conversiepercentage kijken.  

Heb je na dit artikel nog vragen over conversie? Laat het ons weten via de live chat rechtsonder in beeld, of tweet je vraag naar @cliptoo

Dezelfde webinars, met meer inbound effect