Wat is lifecycle stage?

Met de Lifecycle stage in HubSpot geef je aan in welke fase van het sales proces je contacten zich bevinden. Dit proces loopt van Subscriber tot aan Evangelist.

Kennisbank_Lifecyclestage6

De 'lifecycle stages' waar HubSpot onderscheid in maakt zijn: 

- Subscriber
- Lead
- Marketing qualified lead (MQL)
- Sales qualified lead (SQL)
- Opportunity
-Customer
- Evangelist

Door de eisen voor het bereiken van elke lifecycle stage in te stellen, bepaal je zelf wanneer een lead (of klant) in een bepaalde fase terechtkomt. Je zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat iemand die één keer een formulier invult een lead wordt. En dat iemand die drie keer een formulier heeft ingevuld (je weet op dat moment ook meer van dat contact) een marketing qualified lead wordt. 

Lifecycle stages in HubSpot

Lifecycle stages komen van pas voor de volgende activiteiten: 

Het maken van lijsten: Om een goed beeld te krijgen van al je contacten maak je lijsten op basis van de lifecycle stages waar je contacten zich in bevinden. Door in de 'enrollment criteria' in te stellen dat de lifecycle stage gelijk moet zijn aan 'lead', vind je al je leads terug in één lijst. 
Door zulke lijsten te maken, ben je in staat om gemakkelijk alle contacten uit dezelfde fase te bereiken. Je kan zo bijvoorbeeld een email maken die alleen voor leads bedoeld is. Deze stuur je vervolgens gemakkelijk naar je lead lijst.

Workflows: Door de lifecycle stages te gebruiken voor de enrollment criteria van een workflow, zet je specifieke workflows op die alleen van toepassing zijn voor contacten die zich in een bepaalde life cycle fase bevinden. 

Smart CTA's en smart content: Met smart CTA's en smart content, laat je content aan bepaalde contacten zien op basis van hun eigenschappen. Je maakt bijvoorbeeld een call to action die alleen geschikt is voor marketing qualified leads. Alle contacten die zich in andere life cycle fases bevinden, krijgen deze CTA niet te zien.

Heb je na dit artikel nog vragen over de lifecycle stage? Laat het ons weten via de live chat rechtsonder in beeld, of tweet je vraag naar @cliptoo

Dezelfde webinars, met meer inbound effect